1

Zdjęcie chóru w Niemysłowicach z roku 1946

Dotarliśmy do zdjęcia chóru w Niemysłowicach, który powstał w roku 1946 i w zdecydowanej większości składał się z mieszkańców Puźnik, tuż po repatriacji. Kierownikiem chóru był Józef Biernacki, który wcześniej był organistą w w puźnickim kościele.

Chór z Niemysłowic w roku 1945
Chór z Niemysłowic w roku 1946 lub 1947

Udało nam się zidentyfikować następujące osoby:

 • Pierwszy rząd od lewej:
  Janina Hrycyna, Stefania Kosińska, Józefa Szafrańska, Stanisława Jarzycka, Teofilia Koryzna, Irena Baraniecka, Emilia Jarzycka, Teofilia Działoszyńska, Władysława Basamanowicz
 • Drugi rząd:
  Tadeusz Jaworski, [???], Jan Duzinkiewicz, Józef Biernacki, Marian Przybyłkiewicz, Alojzy Maślanka, Władysław Biernacki, Władysław Wiśniewski.
 • Trzeci rząd:
  Mieczysław Koryzna, Władysława Suchecka, Władysława Krowicka, Eleonora Wiśniewska, Maria Suchecka, Janina Krowicka, Kazimierz Stanisławski, Michał Kamiński.
 • Czwarty rząd:
  Stanisława Baraniecka, Maria Baraniecka, Władysława Rola, Helena Wiśniewska, Janina Krowicka, Czesława Działoszyńska, Emilia Baraniecka.

Próby chóru często odbywały się w kościele. Większość chórzystów pracowała w Państwowych Zakładach Przemysłu Bawełnianego (późniejszy Frotex) na trzy zmiany, z tego względu wszyscy jednocześnie nie mogli uczestniczyć w próbach.

Najbardziej zaangażowani i niezastąpieni członkowie chóru z Puźnik to:

 • Antonina Borkowska – alt,
 • Kazimierz Stanisławski – bas,
 • Maria Niżyńska – sopran,
 • Michał Kamiński – tenor.

Wkrótce chór zasiliła młodzież powojenna, nie tylko z Niemysłowic, ale również „wschodniacy” z innych miejscowości. W krótkim czasie członkowie chóru stworzyli zgrany i rozśpiewany zespół.

 

Na podstawie opracowania Barbary Bielawa z domu Biernackiej, córki Józefa Biernackiego.
Urodzeni w Puźnikach w 1903 roku

Lista osób  urodzonych w Puźnikach w roku 1903 sporządzona na podstawie ksiąg metrykalnych.

05.01.1903 Józef Biernacki herbu Sas, syn Wincentego i Franciszki Tokarskiej-Głębockiej
19.01.1903 Kajetan Feliks Biszkowiecki, syn Jana i Malwiny Jarzyckiej
27.01.1903 Karol Łoziński, syn Feliksa i Cecyli Komidzierskiej
29.01.1903 Maria Miszczuk, córka Wojciecha i Rozalii Szałapskiej
04.02.1903 Michał Działoszyński, syn Marcelego i Pauliny Borkowskiej
24.03.1903 Marian Józef Karpiński herbu Korab, syn Antoniego i Karoliny Koryzny
15.04.1903 Rudolf Poterałowicz, syn Michała i Franciszki Widzowskiej
17.04.1903 Paulina Kozdrowska, córka Adama i Rozali Biłyk
18.04.1903 Mieczysław Marcel Krowicki herbu Nowina, syn Karola i Marii Bazik
25.04.1903 Ludwik Jan Tokarski herbu Sas, syn Antoniego i Emili Jasińskiej
28.04.1903 Rozalia Rola, córka Wojciecha i Kornelii Drzymuchowskiej
10.05.1903 Franciszek Biernacki herbu Sas, syn Ignacego i Franciszki Baranieckiej
18.05.1903 Julia Adela Borkowska herbu Łabędź, córka Karola i Rozali Roli
06.06.1903 Anna Baszczyj, córka Marcina i Honoraty Łapiak
21.06.1903 Adolf Stanisławski herbu Rola, syn Franciszka i Rozali Hałuszczyńskiej
17.07.1903 Anna Łapiak, córka Stanisława i Marii Piechoty
30.07.1903 Szymon Dominik Kosiński herbu Rawicz, syn Antoniego i Genowefy Szklarek
01.08.1903 Maria Frydryk, córka Ksawerego Bazylego i Anny Roli
21.07.1903 Anna Miszczuk, córka Michała i Apolonii Szałapskiej
16.08.1903 Marcel Krowicki herbu Nowina, syn Józefa i Jadwigi Drzymuchowskiej
04.09.1903 Rozalia Biszkowiecka, córka Marcina i Anny Ługowskiej
08.09.1903 Marian Piechota, syn Michała i Eugeni Popowicz
13.09.1903 Emilia Dancewicz, córka Bronisława i Rozali Stanisławskiej
13.10.1903 Antonina Lisowska, córka Włodzimierza i Stefanii Poterałowicz
14.10.1903 Michał Kret, syn Ignacego i Marii Boczar
17.10.1903 Józef Łacina, syn Franciszka i Anieli Kindlarskiej (w metryce było Wiśniewskiej)
21.10.1903 Stanisława Rozalia Wiązek, córka Antoniego i Genowefy Fedorowicz
22.10.1903 Franciszek Wolański herbu Przyjaciel, syn Jana i Marii Wiszniowskiej
16.11.1903 Jan Kret, syn Kazimierza i Ireny Kramar
28.11.1903 Katarzyna Jarzycka, córka Wincentego i Zuzanny Dancewicz
04.12.1903 Władysław Suchecki, syn Karola i Marii Jasińskiej
06.12.1903 Michał Łapiak, syn Bartłomieja i Melanii Biszkowieckiej
10.12.1903 Adolf Alojzy Jarzycki, syn Antoniego i Michaliny (Kuzjańskiej?)
14.12.1903 Katarzyna Fugel, córka Michała i Anny Rajczakowska

Opracował: Konrad Zaleski
Spis Wyborców z Puźnik z roku 1930

Na podstawie danych z Archiwum Tarnopolskiego publikujemy spis wyborców Puźnik z roku 1930.

Odbyły się wówczas przyspieszone wybory parlamentarne.

– Biernacka Franciszka, zamieszkała pod numerem 9, urodzona 8/6 1865
– Borkowski Maksymilian, zamieszkały pod numerem 18, urodzony 2/8 1875
– Borkowska Emilia, zamieszkała pod numerem 28, urodzona w 1889
– Biszkowiecka Katarzyna, zamieszkała pod numerem 30, urodzona w 1875
– Biszkowiecki Marcin, zamieszkały pod numerem 30, urodzony w 1900
– Biszkowiecka Franciszka, zamieszkała pod numerem 32, urodzona w 1859
– Borkowski Karol, zamieszkały pod numerem 46, urodzony w 1869
– Borkowska Rozalia, zamieszkała pod numerem 46, urodzona w 1874
– Baraniecki Antoni, zamieszkały pod numerem 56, urodzony w 1888
– Baraniecka Sabina, zamieszkała pod numerem 56, urodzona w 1894
– Baraniecka Emilia, zamieszkała pod numerem 56, urodzona w 1864
– Biernacki Wincenty, zamieszkały pod numerem 58, urodzony w 1872
– Biernacka Franciszka, zamieszkała pod numerem 58, urodzona w 1885
– Boski Łukasz, zamieszkały pod numerem 59, urodzony w 1870
– Boska Emilia, zamieszkała pod numerem 59, urodzona w 1872
– Boska Malwina, zamieszkała pod numerem 59, urodzona w 1900
– Basamanowicz Jan, zamieszkały pod numerem 82, urodzony w 1880
– Baszczyj Honorata, zamieszkała pod numerem 88, urodzona w 1864
– Boska Bronisława, zamieszkała pod numerem 88, urodzona w 1874
– Chmielowski Jan, zamieszkały pod numerem 60, urodzony w 1867
– Chmielewski Karol, ksiądz zamieszkały na parafii, urodzony w 1883
– Dancewicz Katarzyna, zamieszkała pod numerem 1, urodzona w 1886
– Działoszyński Jan, zamieszkały pod numerem 9, urodzony w 1884
– Działoszyńska Regina, zamieszkała pod numerem 9, urodzona w 1884
– Działoszyński Józef, zamieszkały pod numerem 13, urodzony w 1893
– Dancewicz Marceli, zamieszkały pod numerem 29, urodzony w 1869
– Dancewicz Maria, zamieszkała pod numerem 23, urodzona w 1875
– Dancewicz Bronisław, zamieszkały pod numerem 42, urodzony w 1875
– Dancewicz Rozalia, zamieszkała pod numerem 42, urodzona w 1871
– Duzinkiewicz Maria, zamieszkała pod numerem 45, urodzona w 1872
– Dancewicz Kazimierz, zamieszkały pod numerem 62, urodzony w 1862
– Dancewicz Julia, zamieszkała pod numerem 62, urodzona w 1892
– Dancewicz Anna, zamieszkała pod numerem 62, urodzona w 1899
– Drzymuchowski Marceli, zamieszkały pod numerem 114, urodzony w 1868
– Drzymuchowska Julia, zamieszkała pod numerem 114, urodzona w 1866
– Dancewicz Antoni, zamieszkały pod numerem 69, urodzony w 1867
– Dancewicz Władysław, zamieszkały pod numerem 69, urodzony w 1898
– Działoszyński Marceli, zamieszkały pod numerem 73, urodzony w 1864
– Działoszyńska Paulina, zamieszkała pod numerem 73, urodzona w 1873
– Drzymuchowska Leokadia, zamieszkała pod numerem 75, urodzona w 1869
– Dancewicz Antoni, zamieszkały pod numerem 87, urodzony w 1896
– Dancewicz Jan, zamieszkały pod numerem 87, urodzony w 1900
– Dancewicz Rozalia, zamieszkała pod numerem 87, urodzona w 1892
– Działoszyńska Antonina, zamieszkała pod numerem 94, urodzona w 1864
– Działoszyński Stanisław, zamieszkały pod numerem 94, urodzony w 1889
– Działoszyńska Maria, zamieszkała pod numerem 94, urodzona w 1893
– Dancewicz Maria, zamieszkała pod numerem 112, urodzona w 1886
– Dancewicz Feliks, zamieszkały pod numerem 112, urodzony w 1894
– Dancewicz Ludwika, zamieszkała pod numerem 112, urodzona w 1896
– Działoszyńska Domicela, zamieszkała pod numerem 117, urodzona w 1889
– Dancewicz Franciszka, zamieszkała pod numerem 118, urodzona w 1867
– Dancewicz Antonina, zamieszkała pod numerem 118, urodzona w 1872
– Dancewicz Franciszka, zamieszkała pod numerem 126, urodzona w 1874
– Dancewicz Tomasz, zamieszkały pod numerem 126, urodzony w 1884
– Dancewicz Anna, zamieszkała pod numerem 126, urodzona w 1888
– Dancewicz Józef, zamieszkały pod numerem 126, urodzony w 1889
– Dancewicz Eleonora, zamieszkała pod numerem 126, urodzona w 1898
– Fugiel Szymon, zamieszkały pod numerem 23, urodzony w 1880
– Fugiel Antonina, zamieszkała pod numerem 23, urodzona w 1886
– Fedorowicz Józefa, zamieszkała pod numerem 49, urodzona w 1887
– Frydryk Ksawery, zamieszkały pod numerem 98, urodzony w 1872
– Fedorowicz Antonina, zamieszkała pod numerem 110, urodzona w 1891
– Frankiewicz Petronela, zamieszkała pod numerem 110, urodzona w 1888
– Gryndziak Rozalia, zamieszkała pod numerem 49, urodzona w 1875
– Głębocka Maria, zamieszkała pod numerem 125, urodzona w 1886
– Gryndziak Marian, zamieszkały pod numerem 125, urodzony w 1884
– Gryndziak Józefa, zamieszkała pod numerem 125, urodzona w 1889
– Hałuszczyński Albin, zamieszkały pod numerem 5, urodzony w 1873
– Hałuszczyńska Józefa, zamieszkała pod numerem 5, urodzona w 1877
– Hamaniuk Daniło, zamieszkały pod numerem 51, urodzony w 1857
– Hnatiuk Emilia, zamieszkała pod numerem 70, urodzona w 1880
– Hnatów Bartłomiej, zamieszkały pod numerem 102, urodzony w 1865
– Hnatów Maria, zamieszkała pod numerem 102, urodzona w 1888
– Jasińska Joanna, zamieszkała pod numerem 19, urodzona w 1869
– Jasiński Józef, zamieszkały pod numerem 19, urodzony w 1899
– Jasiński Jan, zamieszkały pod numerem 19, urodzony w 1893
– Jasińska Domicela, zamieszkała pod numerem 19, urodzona w 1900
– Jasińska Katarzyna, zamieszkała pod numerem 31, urodzona w 1885
– Jasiński Piotr, zamieszkały pod numerem 31, urodzony w 1895
– Jasińska Emilia, zamieszkała pod numerem 35, urodzona w 1885
– Jarzycka Michalina, zamieszkała pod numerem 41, urodzona w 1879
– Jasiński Piotr, zamieszkały pod numerem 53, urodzony w 1874
– Jasińska Maria, zamieszkała pod numerem 53, urodzona w 1876
– Jarzycki Władysław, zamieszkaly pod numerem 79, urodzony w 1891
– Jarzycka Maria, zamieszkała pod numerem 79, urodzona w 1892
– Jarzycka Zuzanna, zamieszkała pod numerem 79, urodzona w 1874
– Jarzycki Wiktor, zamieszkały pod numerem 80, urodzony w 1874
– Jarzycka Franciszka, zamieszkała pod numerem 80, urodzona w 1875
– Jarzycki Józef, zamieszkały pod numerem 84, urodzony w 1879
– Jarzycka Honorata, zamieszkała pod numerem 84, urodzona w 1888
– Jarzycka Emilia, zamieszkała pod numerem 84, urodzona w 1886
– Jasiński Jan, zamieszkały pod numerem 90, urodzony w 1891
– Jagliński Józef, zamieszkały pod numerem 119, urodzony w 1870
– Jaglińska Agnieszka, zamieszkała pod numerem 119, urodzona w 1870
– Jagliński Franciszek, zamieszkały pod numerem 119, urodzony w 1899
– Jaglińska Maria, zamieszkała pod numerem 119, urodzona w 1888
– Jarzycki Bronisław, zamieszkały pod numerem 124, urodzony w 1872
– Jarzycka Stefania, zamieszkała pod numerem 124, urodzona w 1879
– Jaworska Malwina, zamieszkała pod numerem 138, urodzona w 1881
– Kosińska Genowefa, zamieszkała pod numerem 8, urodzona w 1875
– Kosińska Rozalia, zamieszkała pod numerem 8, urodzona w 1873
– Koryzna Honorata, zamieszkała pod numerem 14, urodzona w 1874
– Koryzna Franciszka, zamieszkała pod numerem 14, urodzona w 1899
– Karpińska Karolina, zamieszkała pod numerem 15, urodzona w 1875
– Karpiński Wiktor, zamieszkały pod numerem 15, urodzony w 1900
– Kamiński Stanisław, zamieszkały pod numerem 16, urodzony w 1885
– Kamińska Rozalia, zamieszkała pod numerem 16, urodzona w 1892
– Krowicki Szczepan, zamieszkały pod numerem 18, urodzony w 1900
– Kamiński Antoni, zamieszkały pod numerem 24, urodzony w 1855
– Kamińska Maria, zamieszkała pod numerem 24, urodzona w 1894
– Kamiński Władysław, zamieszkały pod numerem 24, urodzony w 1885
– Komidzierska Rozalia, zamieszkała pod numerem 27, urodzona w 1873
– Kret Anna, zamieszkała pod numerem 53, urodzona w 1899
– Kosińska Helena, zamieszkała pod numerem 54, urodzona w 1867
– Kwiatek Jan, zamieszkały pod numerem 97, urodzony w 1861
– Kwiatek Rozalia, zamieszkała pod numerem 97, urodzona w 1864
– Kostecka Stefania, zamieszkała pod numerem 99, urodzona w 1888
– Kosiński Franciszek, zamieszkały pod numerem 65, urodzony w 1878
– Kosińska Stefania, zamieszkała pod numerem 65, urodzona w 1896
– Kulikowski Michał, zamieszkały pod numerem 65, urodzony w 1892
– Krowicki Józef, zamieszkały pod numerem 67, urodzony w 1899
– Krowicka Maria, zamieszkała pod numerem 67, urodzona w 1897
– Krowicka Genowefa, zamieszkała pod numerem 76, urodzona w 1884
– Kret Irena, zamieszkała pod numerem 78, urodzona w 1879
– Krowicki Józef, zamieszkały pod numerem 81, urodzony w 1877
– Krowicka Maria, zamieszkała pod numerem 81, urodzona w 1879
– Kijowska Honorata, zamieszkała pod numerem 85, urodzona w 1882
– Krzesiński Wiktor, zamieszkały pod numerem 85, urodzony w 1886
– Krzesińska Maria, zamieszkała pod numerem 85, urodzona w 1896
– Krzesiński Jan, zamieszkały pod numerem 85, urodzony w 1895
– Kosińska Teofila, zamieszkała pod numerem 93, urodzona w 1886
– Kozdrowski Andrzej, zamieszkały pod numerem 100, urodzony w 1893
– Kozdrowska Franciszka, zamieszkała pod numerem 100, urodzona w 1896
– Karpiński Józef, zamieszkały pod numerem 103, urodzony w 1863
– Karpińska Aniela, zamieszkała pod numerem 103, urodzona w 1868
– Karpiński Jan, zamieszkały pod numerem 103, urodzony w 1890
– Karpiński Bronisław, zamieszkały pod numerem 103, urodzony w 1900
– Krzywoń Albin, zamieszkały pod numerem 104, urodzony w 1899
– Koryzna Michał, zamieszkały pod numerem 105, urodzony w 1887
– Koryzna Józefa, zamieszkała pod numerem 109, urodzona w 1894
– Krowicki Jan, zamieszkały pod numerem 111, urodzony w 1894
– Krowicka Emilia, zamieszkała pod numerem 111, urodzona w 1896
– Koryzna Antoni, zamieszkały pod numerem 117, urodzony w 1863
– Koryzna Stanisław, zamieszkały pod numerem 117, urodzony w 1896
– Kamiński Jan, zamieszkały pod numerem 125, urodzony w 1881
– Kamińska Domicela, zamieszkała pod numerem 125, urodzona w 1878
– Kret Michał, zamieszkały pod numerem 128, urodzony w 1878
– Kret Anna, zamieszkała pod numerem 128, urodzona w 1880
– Kret Józef, zamieszkały pod numerem 133, urodzony w 1896
– Kret Joanna, zamieszkała pod numerem 133, urodzona w 1897
– Krzywoń Tadeusz, zamieszkały pod numerem 142, urodzony w 1893
– Krzywoń Rozalia, zamieszkała pod numerem 142, urodzona w 1900
– Kania Jan, zamieszkały pod numerem 143, urodzony w 1893
– Kania Franciszka, zamieszkała pod numerem 143, urodzona w 1893
– Krzywoń Kacper, zamieszkały pod numerem 146, urodzony w 1868
– Krzywoń Anna, zamieszkała pod numerem 146, urodzona w 1865
– Kunecki Jan, zamieszkały pod numerem 146, urodzony w 1880
– Kunecka Maria, zamieszkała pod numerem 146, urodzona w 1884
– Kozdrowski Michał, zamieszkały pod numerem 150, urodzony w 1899
– Anna Kozdrowska zamieszkała pod numerem 130, urodzona 1899
– Władysław Komarnicki zamieszkały pod numerem 130, urodzony 1885
– Szczepan Kosiński zamieszkały po numerem 130, urodzony 3/5/1889
– Eleonora Kosińska zamieszkała pod numerem 130, urodzona 25/5/1883
– Jan Krzywoń zamieszkały pod numerem 130, urodzony 1863
– Rozalia Krzywoń zamieszkała pod numerem 130. Urodzona 1892
– Józefa Kamińska zamieszkała pod numerem 16, urodzona 1888
– Bazyli Ługowski zamieszkały od numerem 17, urodzony 9/3/1892
– Helena Ługowska zamieszkała pod numerem 17, urodzona 1899
– Michał Łapiak zamieszkały pod numerem 23, urodzony 21/7/1895
– Maria Łapiak zamieszkała pod numerem 23, urodzona 1896
– Józef Łapiak zamieszkały pod numerem 33, urodzony 26/12/1886
– Rozalia Łapiak zamieszkała pod numerem 33, urodzona 17/4/1889
– Józefa Kosińska zamieszkała pod numerem 38, urodzona 1887
– Franciszek Łacina zamieszkały pod numerem 47, urodzony 23/1/1877
– Aniela Łacina zamieszkała pod numerem 47, urodzona 1882
– Karol Łucki zamieszkały pod numerem 48, urodzony 22/5/1857
– Maria Łucka zamieszkała pod numerem 48, urodzona 9/5/1875
– Józef Łucki zamieszkały pod numerem 66, urodzony 13/6/1896
– Rozalia Łucka zamieszkała pod numerem 66, urodzona 8/9/1896
– Franciszek Łapiak zamieszkały pod numerem 74, urodzony 5/5/1877
– Katarzyna Łapiak zamieszkała pod numerem 74, urodzona 11/11/1883
– Michał Ługowski zamieszkały pod numerem 162, urodzony 1854
– Barbara Ługowska zamieszkała pod numerem 162, urodzona 1863
– Aleksander Ługowski zamieszkały pod numerem 95, urodzony 14/2/1891
– Genowefa Ługowska zamieszkała pod numerem 95, urodzona 18/3/1891
– Szczepan Łapiak zamieszkały pod numerem 97, urodzony 16/2/1883
– Maria Łapiak zamieszkała pod numerem 97, urodzona 10/8/1897
– Antoni Łapiak zamieszkały pod numerem 107, urodzony 12/6/1899
– Bartłomiej Łapiak zamieszkały pod numerem 108, urodzony 24/8/1861
– Melania Łapiak zamieszkała pod numerem 108, urodzona 1865
– Rozalia Łapiak zamieszkała pod numerem 115, urodzona 8/9/1886
– Karol Łapiak zamieszkały pod numerem 121, urodzony 14/12/1889
– Regina Łapiak zamieszkała pod numerem 121, urodzona 8/6/1894
– Filip Ługowski zamieszkały pod numerem 132, urodzony 1896
– Marcela Ługowska zamieszkała pod numerm 132, urodzona 1898
– Mykita Ługowski zamieszkały pod numerem 132, urodzony 1863
– Michał Ługowski zamieszkały pod numerem 135, urodzony 22/3/1882
– Andrzej Łacina zamieszkały pod numerem 137, urodzony 10/7/1882
– Julia Łacina zamieszkała pod numerem 137, urodzona 18/9/1894
– Karol Malitowski zamieszkały pod numerem 1, urodzony 10/1/1888
– Katarzyna Malitowska zamieszkała pod numerem 1, urodzona 24/5/1891
– Anna Malitowska zamieszkała pod numerem 32, urodzona 1879
– Władysław Malitowski zamieszkały pod numerem 64, urodzony 21/12/1873
– Maria Malitowska zamieszkała pod numerem 64, urodzona 1885
– Joanna Malitowska zamieszkała pod numerem 64, urodzona 1887
– Jan Markowski zamieszkały pod numerem 66, urodzony 11/1/1871
– Józef Markowski zamieszkały pod numerem 199, urodzony 31/12/1865
– Józefa Markowska zamieszkała pod numerem 199, urodzona 1868
– Jan Markowski zamieszkały pod numerem 199, urodzony 2/3/1894
– Aniela Markowska zamieszkała pod numerem 199, urodzona 1896
– Jan Malitowski zamieszkały pod numerem 128, urodzony 7/9/1899
– Jan Michaluk zamieszkały pod numerem 134, urodzony 1887
– Michalina Michaluk zamieszkała pod numerem 134, urodzona 29/9/1890
– Katarzyna Michaluk zamieszkała pod numerem 134, urodzona 1893
– Kryspin Maślanka zamieszkały pod numerem 141, urodzony 1875
– Julia Maślanka zamieszkała pod numerem 141, urodzona 1880
– Franciszek Markowski zamieszkały pod numerem 151, urodzony 8/5/1899
– Feliks Niżyński zamieszkały pod numerem 2, urodzony /7/1889
– Maria Niżyńska zamieszkała pod numerem 2, urodzona 18/8/1894
– Rudolf Nowicki zamieszkały pod numerem 34, urodzony 17/4/1881
– Franciszka Nowicka zamieszkała pod numerem 34, urodzona 22/12/1889
– Władysław Nowak zamieszkały od numerem 55, urodzony 1892
– Helena Nowak zamieszkała pod numerem 55, urodzona 4/4/1895
– Paulina Popiel zamieszkała pod numerem 3. Urodzona 1869
– Madgalena Reczek zamieszkała pod numerem 3, urodzona 1869
– Genowefa Poterałowicz zamieszała pod numerem 3, urodzona 2/3/1876
– Karol Poterałowicz zamieszkały pod numerem 3, urodzony 26/3/1900
– Karol Przybyłkiewicz zamieszkały pod numerem 4, urodzony 15/6/1890
– Maciej Przybyłkiewicz zamieszkały pod numerem 40, urodzony 1871
– Helena Przybyłkiewicz zamieszkała pod numerem 40, urodzona 1880
– Michał Piechota zamieszkały pod numerem 6, urodzony 10/10/1861
– Eugenia Piechota zamieszkała pod numerem 6, urodzona 22/9/1890
– Władysław Piechota zamieszkały pod numerem 6, urodzony 22/9/1890
– Szczepan Piechota zamieszkały pod numerem 6, urodzony 1869
– Wojciech Piechota zamieszkały pod numerem 6, urodzony 22/9/1896
– Maria Piechota zamieszkała pod numerem 6, urodzona 21/7/1898
– Stefania Poterałowicz zamieszkała pod numerem 28, urodzona 1890
– Józefa Poterałowicz zamieszkała pod numerem 28, urodzona 1890
– Mikołaj Poterałowicz zamieszkały pod numerem 28, urodzony 8/9/1899
– Franciszek Przybyłkiewicz zamieszkały od numerem 77, urodzony 23/8/1891
– Apolonia Poterałowicz zamieszkała pod numerem 28, urodzona 8/4/1900
– Feliks Przybyłkiewicz zamieszkały pod numerem 77, urodzony 6/12/1896
– Eleonora Przybyłkiewicz zamieszkała pod numerem 77, urodzona 10/11/1895
– Stanisław Przybyłkiewicz zamieszkały pod numerem 77, urodzony 8/5/1886
– Weronika Przybyłkiewicz zamieszkała pod numerem 79, urodzona 3/8/1891
– Władysław Pałka zamieszkały pod numerem 79, urodzony 13/9/1900
– Wincenty Piotrowski zamieszkały pod numerem 89, urodzony 21/2/1877
– Józefa Piotrowska zamieszkała pod numerem 89, urodzona 3/5/1885
– Stanisław Piechota zamieszkały pod numerem 104, urodzony 21/12/1895
– Rozalia Piechota zamieszkała pod numerem 104, urodzona 1867
– Szymon Pałka zamieszkały pod numerem 145, urodzony 1875
– Zofia Pałka zamieszkała pod numerem 145, urodzona 1872
– Joanna Rogozińska zamieszkała pod numerem 139, urodzona 1885
– Szczepan Rola zamieszkały pod numerem 139, urodzony 20/12/1889
– Franciszek Rola zamieszkały pod numerem 42, urodzony 31/1/1888
– Maria Rola zamieszkała pod numerem 42, urodzona 31/11/1894
– Władysław Rozowski zamieszkały pod numerem 72, urodzony 4/5/1899
– Franciszka Rozowska zamieszkała pod numerem 72, urodzona 6/8/1897
– Apolonia Miszczuk zamieszkała pod numerem 72, urodzona 29/1/1872
– Grzegorz Rudek zamieszkały pod numerem 72, urodzony 1/12/1898
– Kornelia Rola zamieszkała pod numerem 113, urodzona 1866
– Rozalia Rola zamieszkała pod numerem 113, urodzona 10/4/1899
– Antoni Rozowski zamieszkały pod numerem 114, urodzony 20/12/1884
– Apolonia Rozowska zamieszkała pod numerem 114, urodzona 3/3/1889
– Jan Stanisławski zamieszkały pod numerem 11, urodzony 12/12/1887
– Katarzyna Sołczek zamieszkała pod numerem 140, urodzona 12/5/1860
– Michał Sowa zamieszkały pod numerem 140, urodzony 1869
– Marcela Sowa zamieszkała pod numerem 140, urodzona 1874
– Marcin Sobczuk zamieszkały pod numerem 140, urodzony 1899
– Katarzyna Stanisławska zamieszkała pod numerem 11, urodzona 6/3/1891
– Józef Stanisławski zamieszkały pod numerem 11, urodzony 1886
– Cecylia Stanisławska zamieszkała pod numerem 11, urodzona 5/4/1889
– Emilia Stanisławska zamieszkała pod numerem 12, urodzona 1867
– Helena Stanisławska zamieszkała pod numerem 13, urodzona 27/10/1891
– Franciszka Stanisławska zamieszkała pod numerem 21, urodzona 1/12/1874
– Ignacy Stanisławski zamieszkały pod numerem 25, urodzony 1886
– Jadwiga Stanisławska zamieszkała pod numerem 25, urodzona 1887
– Franciszek Szafrański zamieszkały pod numerem 35, urodzony 16/12/1899
– Karol Suchecki zamieszkały pod numerem 36, urodzony 20/5/1863
– Maria Suchecka zamieszkała pod numerem 36, urodzona 24/12/1871
– Franciszek Suchecki zamieszkały pod numerem 101, urodzony 3/9/1892
– Antonina Suchecka zamieszkała pod numerem 101, urodzona 2/4/1899
– Antoni Suchecki zamieszkały pod numerem 65, urodzony 6/5/1900
– Karol Sułkowski zamieszkały pod numerem 63, urodzony 22/3/1889
– Anna Sułkowska zamieszkała pod numerem 63, urodzona 4/3/1898
– Szczepan Sułkowski zamieszkały pod numerem 63, urodzony 12/2/1885
– Helena Sułkowska zamieszkała pod numerem 63, urodzona 8/9/1895
– Marcela Sułkowska zamieszkała pod numerem 63, urodzona 28/12/1861
– Mikołaj Szafrański zamieszkały pod numerem 86, urodzony 6/12/1895
– Wincenty Stanisławski zamieszkały pod numerem 96, urodzony 1/4/1883
– Maria Stanisławska zamieszkała pod numerem 96, urodzona 1887
– Józefa Szafrańska zamieszkała pod numerem 189, urodzona 1886
– Maria Szafrańska zamieszkała pod numerem 189, urodzona 4/7/1900
– Antoni Tokarski zamieszkały pod numerem 34, urodzony 1874
– Emilia Tokarska zamieszkała pod numerem 34, urodzona 1878
– Marian Tokarski zamieszkały pod numerem 34, urodzony 28/9/1899
– Maria Tyc zamieszkała pod numerem 55, urodzona 5/5/1874
– Katarzyna Torkoniak zamieszkała pod numerem 99, urodzona 7/10/1876
– Maciej Uruski zamieszkały pod numerem 61, urodzony 18/1/1867
– Rozalia Uruska zamieszkała pod numerem 61, urodzona 30/6/1887
– Antoni Wiązek zamieszkały pod numerem 40, urodzony 9/3/1875
– Aniela Wesołowska zamieszkała pod numerem 40, urodzona 1875 ZAKONNICA
– Karol Wiśniewski zamieszkały pod numerem 43, urodzony 23/8/1891
– Julia Wiśniewska zamieszkała pod numerem 43, urodzona 13/4/1898
– Ludwik Wiśniewski zamieszkały pod numerem 68, urodzony 15/8/1881
– Wiktoria Wiśniewska zamieszkała pod numerem 68, urodzona 14/11/1888
– Aniela Wiśniewska zamieszkała pod numerem 68, urodzona 15/2/1881
– Maria Wiśniewska zamieszkała pod numerem 68, urodzona 1890
– Józef Wiśniewski zamieszkały pod numerem 92, urodzony 19/3/1880
– Stefania Wiśniewska zamieszkała pod numerem 92, urodzona 21/7/1881
– Maria Wiśniewska zamieszkała pod numerem 147, urodzona 1890
– Tomasz Wiśniewski zamieszkały pod numerem 148, urodzony 1872
– Rozalia Wiśniewska zamieszkała pod numerem148, urodzona 1882
– Jan Zabłotny zamieszkały pod numerem 23, urodzony 1886
– Rozalia Zabłotna zamieszkała pod numerem 23, urodzona 1875
– Antoni Zwojewski zamieszkały pod numerem 37, urodzony 27/5/1894
– Emilia Zwojewska zamieszkała pod numerem 37. Urodzona 21/11/1898
– Tomasz Zapałowicz zamieszkały pod numerem 144, urodzony 13/7/1875
– Maria Zapałowicz zamieszkała pod numerem 144, urodzona 17/1/1876
– Stefania Krzesińska urodzona 29/11/1867
– Jan Krzesiński urodzony 2/11/1896

Spis obejmuje 319 nazwisk, podpisany przez naczelnika gminy: Wiktora Jarzyckiego

Opracowane przez: Konrada Zaleskiego, Beatę Barszczowską i Macieja Dancewicza
Wojenne losy Stanisława Wiśniewskiego

Stanisław Wiśniewski
Stanisław Wiśniewski

Stanisław Wiśniewski z Puźnik w wojsku służył u czterech zwierzchników polskich sił zbrojnych : Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Władysława Sikorskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.

Urodził się 12 lutego 1913 r. w Puźnikach w rodzinie Ludwika Wiśniewskiego herbu Grzymała i Wiktorii Przybyłkiewicz. Od najmłodszych lat był wychowywany w patriotycznym duchu. Nauki pobierał w Puźnikach, a dalej w Buczaczu i Lwowie.

W 1931 r. Stanisław wstąpił do 48. Pułku Piechoty w Stanisławowie. W wojnie obronnej 1939 r. walczył jako plutonowy, szef kompanii, na froncie koło Przemyśla, gdzie m.in. w miejscowości Krzywcza Wojsko Polskie 12 września 1939 r. zadało duże straty Niemcom. Dalej bierze udział w walkach koło Jaworowa i Lwowa.

Dostał się do niewoli niemieckiej i w czasie transportu zbiegł. W październiku 1939 r. z grupą 4 kolegów nielegalnie przekroczył na Dniestrze granicę z Rumunią. Został aresztowany i na krótko uwięziony w Bukareszcie. Po wypuszczeniu z więzienia, przez Split w Jugosławii, drogą morską dostał się do Marsylii we Francji.

20 grudnia 1939 r. trafił do 4.Warszawskiego Pułku Piechoty, który formowany był w Parthenay. W czasie kampanii francuskiej brał udział w walkach nad rzeką Doubs w rejonie Maiche i St. Hippoliyte (18-19 czerwca 1940 r.).

20 czerwca 1940 r. wraz z 2. Dywizją Strzelców Pieszych przekroczył granicę ze Szwajcarią. Tam został internowany i przebywał w różnych częściach Szwajcarii. Między innymi pracował przy budowie dróg, a w miejscowości Weggis na północnym brzegu Jeziora Czterech Kantonów – na zmywaku w hotelu „Felsberg”. We wspomnieniach określał humorystycznie swoje zajęcie jako generał-pomywacz.

We wrześniu 1944 r. zbiegł z internowania do Francji, gdzie związał się z francuskim ruchem oporu. Jeszcze tego samego roku przedostał się do Wielkiej Brytanii. Przebywając m.in. w Blairgowrie w Szkocji, szkolił polskich żołnierzy. W bezpośrednich walkach na froncie już nie brał udziału.

W 1947 r. mając stopień starszego sierżanta, został zdemobilizowany. Będąc od 1931 r. w wojsku przez 16 lat, pozostawał podoficerem zawodowym. W lipcu 1947 r. już jako cywil przybył statkiem do Gdyni. Zamieszkał w Żaganiu, gdzie w tym samym roku, w wieku 34 lat ożenił się z 27-letnią Heleną z domu Sałternik (ur. 8 października 1920 r. we Lwowie, zm. 16 kwietnia 1997 r.). Mieli trójkę dzieci: Andrzeja (ur. 1948 r.), Artura (ur. 1949 r.) i Renatę (ur. 1954 r.).

Zmarł 16 marca 1970 r. na zawał serca.

Na zdjęciu Stanisław Wiśniewski siedzi, pierwszy z lewej.

Opracował: Konrad Zaleski na podstawie wspomnień Artura Wiśniewskiego i „Wieści Lubońskich”