Stowarzyszenie Nowosiółczan i Puźniczan

Serwis internetowy puzniki.pl działa pod patronatem Stowarzyszenia Nowosiółczan i Puźniczan wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. pod numerem 23.

Naszym celem jest:

  • kultywowanie i ochrona pamięci o dziejach Nowosiółki Koropieckiej i Puźnik;
  • wspieranie nauki, kultury i sztuki ukazującej problematykę kresową;
  • upowszechnianie kultury kresowej;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskami kresowymi;
  • wspomaganie inicjatyw i działań środowisk i osób indywidualnych związanych z Nowosiółką Koropiecką, Puźnikami oraz innymi miejscowościami regionu na rzecz kultywowania tradycji, obyczajów i kultury kresowej;
  • podejmowanie działań zmierzających do zachowania materialnego dziedzictwa lokalnego oraz zbieranie informacji o jego stanie;
  • promowanie i organizacja wolontariatu.

Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia określa Regulamin.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, wypełnij Deklarację członkowska i prześlij ją na adres:

Stowarzyszenia Nowosiółczan i Puźniczan
Jan Biernacki
Mieszka I 57/5
66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP: 599-325-23-27

 

 

image_pdfimage_print